Yöneticilerimiz


UFUK ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİLERİ

Prof. Dr. Tevfik TEZCANER
Rektör
Prof.Dr. Ahmet ŞENGÜN
Rektör Yardımcıları
Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY
Rektör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MOLDİBİ
Rektör Danışmanı
Murat BAŞER
Genel Sekreter
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU
Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. L.Şanal GÖRGÜN
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BÜKER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fikri İÇLİ
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özlem ASLAN
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Bilge ONARLIOĞLU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Hazırlık Sınıfları Koordinatörü