Yöneticilerimiz


Prof. Dr. Tevfik TEZCANER
Rektör 

Prof.Dr. Ahmet ŞENGÜN
Rektör Yardımcıları

Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY
Rektör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MOLDİBİ
Rektör Danışmanı

Dr.Öğr.Üyesi Çağlar DOĞRU
Rektör Danışmanı

Öğr.Gör. Ömer EKEN
Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN
Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülen Elmas ARSLAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özlem ASLAN
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bilge ONARLIOĞLU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Yabancı Diller Bölümü Başkanı

(İngilizce Hazırlık Programı)