Personel Müdürlüğü


Ufuk Üniversitesi İş Başvuru Formu 

KAYSİS "Kamu Mevzuat Sistemi"

Hizmet Envanteri

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

 Ufuk Üniversitesi Özgeçmiş Formatı

 Kamu Görevlileri Etik Kuralları

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Ufuk Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama/Görev Süresi Uzatma/Unvan Değişikliği İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Süreçlerinde Görev Alan Juri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar

Ösym'nin Ulusal Ve Uluslararasi Yabanci Dil Sinavlari Eşdeğerlikleri

Ufuk Üniversitesi Akademik Personel İş ve Görev Tanımları Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi TUS Araştırma Görevlisi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi İdari Personel Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

T.C.Ufuk Üniversitesi Akademik Teşvik Yönergesi

T.C.Ufuk Üniversitesi Akademik ve İdari Personel İle Temsilci Öğrencilerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel / Akademik Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi

Kısa Süreli Bilimsel/Akademik Etkinliklere (3 aya kadar) Katılım Desteği Başvuru Formu

Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Başvuru Formu (Kongre,Panel,Çalıştay vb.)

Yurt İçi / Yurt Dışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinlik Katılımı Maddi Destek Bildirim Beyannamesi

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formları

Akademik Teşvik Hakem Formları