Eğitim Fakültesi


Sevgili gençler,

Öncelikle fakültemizde öğrenim görmek isteyen adaylara seslenmek isterim. Elbette halen öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerimizi de hitabetimden ayıracak yani, ayrı tutacak değilim. Her iki grup da bizler için değerli ve kıymetliler.

Fakültemizdeki her iki bölümde de geleceğe ve hayata hazırlamaya yönelik yetiştirilmek istenen öğrencilere iki temel özellik kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Birincisi; çağdaş, aydın, gelişimden yana olan, , araştırıcı ve sorgulayan, sosyal ve kültürel/etik değerleri benimsemiş olan ve de kendini iyi bilen bir insan olma.

İkincisi ise; mesleğin getirdiği bilgi ve becerilerle donanık, ehil/yeterliliği olan bir meslek elemanı olma…

Bu amacı gerçekleştirirken;  öğrenci odaklı bir yaklaşımdan hareketle, öğrenmeyi öğrenme, akademik destek, kişisel gelişim ve kariyer olanakları sunarak, kurum yönetimiyle iç içe hatta birlikte eğitim ve öğretim yaşamını tamamlamaya çalışarak geleceğe daha bir güvenle bakmak hedeflerimiz arasındadır.

Hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde bize ışık tutacak olan yegane kaynak, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda üniversitemiz kurucusu merhum Prof. Dr. Rıdvan Ege ile onun takipçileri olan üst yöneticilerimizin koyduğu, geliştirdiği ve uyguladığı insani değerler ve bilimsel kurallar olacaktır.

Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif olanaklara sahip olan yerleşkemizde, sağlıklı ve başarılı olmanın ötesinde güzel anıların biriktirileceği günler dilerim.

Ufuk’ta buluşup aydınlık günleri hep birlikte görmek ve yaşamak dileğiyle…

                                                                      

                                                                                              Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

                                                                                              Dekan