Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü


 

UFUK ÜNİVERSİTESİNDE YENİ BİR BAŞKANLIK AÇILDI.                                                                                                                                                        

 1999 Yılında Öğretim hayatına başlayan Ufuk Üniversitesi, 2018 ders yılına yeni bir bölüm başkanlığını, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığını” açarak başlamış ve daha güçlü bir şekilde hedeflerine doğru ilerlemesini sürdürmüştür. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4 ncü Md.’ne göre; bütün fakülte ve yüksekokullarda bir öğretim yılında okutulması mecburi olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri branşı ve konusu ne olursa olsun her bölümün öğrenmesi gereken bir derstir.  Çünkü Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Tarih ilmi, gelişmiş ve çağdaşlaşmayı hedef alan toplumlar için bir kıymet ifade eder. Gelişmemiş toplumlar için tarih bir külfettir. Bütün milletler tarihini inceler ve ondan dersler çıkarır. Üniversitedeki aydın Türk gencinin de kendi tarihini, özellikle üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarının kurtarılması için, milletimizin yaptığı fedakârlıkları verdiği ölüm-kalım mücadelesini ve devletimizin kuruluş felsefesini bilmesi çok daha önemlidir.

Dünyanın kabul ettiği, hakkında 22 binden fazla eser yazılan, 72 ülkede heykeli, büstü bulunan, isminin verildiği sayısız caddesi ve parkı olan tek lider Atatürk’ü ve onun dünya çapındaki liderliğini ve ülkeyi çağdaşlaştıran İlkelerini öğrenmek her Türkün milli görevidir. Üniversitemizde yıllardır verimli bir şekilde işlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri Yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından tek elden planlanacak ve Rektörlük makamının onayı ile uygulanacaktır. Bu alanda ikinci hedefimiz üniversitemiz bünyesinde Atatürk’ün direktifi olan bir Cumhuriyet Tarihi-Müze dershanesini açmaktır. Bunun için bütün personelimizin katkılarını bekliyoruz. Bir tarihi hatıra, bir belge ve fotoğrafın müzemizde sergilenmesi, eğitime büyük katkı sağlayacaktır. Müzeye verilen her objenin kim tarafından verildiği yazılacak ve zimmete alınacaktır. Ufuk Üniversitesinde yıllardır ihtiyacını duyduğumuz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığının kurulmasını sağlayan Mütevelli Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan GİRGİN’ e ve Mütevelli Heyet Üyelerimize ve Rektörümüz Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’ e minnet ve şükran duygularımızla teşekkürlerimizi sunar, Yeni Bölüm Başkanlığımızın Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

 Bir toplumun fertlerinin, devletine, milletine ve kendine güvenmesini ve ataları ile gurur duymasını sağlayan ilim tarihtir. Varlık sebebimiz olan yakın tarihi bilmek büyük önem taşır. Türk Milleti, Anadolu’da varlığını kaybetme noktasına gelmiş iken, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği kurtuluş savaşı ile zaferler kazanmış yeni bir Türk Devleti kurmuş ve bu devleti, yaptığı inkılâplarla modern ve saygın bir devlet haline getirmiştir. O halde içinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarımızın nasıl kurtarıldığını ve devleti kuranların yakın zamanda verdikleri mücadeleyi bilmek çok daha önemlidir. Kendinden önceki kuşakların verdikleri büyük mücadeleyi ilmin tarafsızlığı ile öğrenen ve ruhunda hisseden üniversite gençliği kendilerine, ecdadına sevgi ve hayranlık duyduğu gibi birbirlerine de sevgi ile yaklaşacaklar ve toplumun en çok ihtiyaç duyduğu birlik-beraberlik duygusunu da geliştirmiş olacaklardır. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri okutulmaktadır. Ancak günümüzde Üniversitelerimizde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin yeniden ele alınması ve istenen sonucu sağlayacak bir etkinlikle işlenmesi çok yararlı olacaktır. Bizzat Atatürk’ün bu konuda verdiği direktifte; “Branşı ne olursa olsun (Mühendislik, Tıp, İktisat ve diğerleri) öğrenci üniversiteye başladığı yıldan itibaren bitirinceye kadar her yıl İnkılâp Tarihi derslerini görmeli ve bu dersten geçmesi halinde kendi branşından mezun olabilmelidir” demektedir. Bu konuda ayrıca; “Bu ders sadece dershanelerde okutulacak bir teorik ders değildir. Çanakkale ve Büyük Taarruz ’un geçtiği alanlara geziler tertiplenecek, varsa harekâta katılan Gazilerin ve uzman tarihçi, araştırmacı ve yazarların yerinde hatıraları dinlenecek, her üniversitede bir İnkılâp Tarihi Müzesi açılarak dersler burada canlı ve tarihi atmosfer içinde işlenecek” demektedir.

 

ATATÜRK’ÜN BU DERS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ;

Atatürk, İlkeler ve İnkılap Tarihi derslerinin nasıl yapılacağı konusunda, Ruşen Eşref’e şunları yazdırmıştır:

1.         Bu ders bütün lise, yüksekokul ve üniversitelerde kesintisiz okutulacaktır.

2.         Branşı, mesleği ve ihtisası ne olursa olsun, bütün gençlik bu dersi tahsil hayatı boyunca görecektir.

3.      Üniversite tahsili boyunca 4 yıl bu dersi okuyacak, yapılan sınavlarda başarılı olursa kendi branşının fakültesinin diplomasını alabilecektir. Aksi halde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinden mezun olamayana asıl mesleğinin diploması verilmeyecektir.

4.         Ders sadece dershanede değil, bütün imkânlar kullanılarak, müzelere ve tarihi yerlere gidilerek işlenecektir.

5.         Her Üniversitede bir İnkılâp Tarihi Müzesi açılacaktır. Haritalar ve çeşitli objelerle donatılan bu müzede dersler yapılabilecektir.

6.      Milletimizin verdiği İstiklâl Mücadelesini bu konuda özel yetişmiş ve ilmen teçhiz edilmiş hocalar İnkılâpların ruhuna vâkıf bir anlayış ve heyecanla bu dersleri vereceklerdir,sefesini anlaması çok daha önemlidir.

 

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi

Oğuz KALELİOĞLU

  •