Vizyon-Misyon Temel Değerler


UFUK ÜNİVERSİTESİ VİZYON-MİSYON VE TEMEL DEĞERLERİ

 

1. Vizyon

 

Ufuk Üniversitesi, öğrencilerine iyi bir üniversite ortamı ile en iyi eğitim deneyimini sağlayan; özellikle, trafik, iş, spor ve diğer kazaların; afet ve felaketlerin önlenmesi; bu kazalar sonrası oluşan ve oluşacak yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi, sağlık ve sosyal yardım, rehabilitasyon hizmetleri ile bu konularda işbirliği alanlarında eğitim, öğretim veren ve sağlık vizyonu yüklenmiş, Türkiye’nin vakıf üniversitelerinden birisidir.

2. Misyon

 

Ufuk Üniversitesi, eğitim ve öğretime verdiği ve araştırmalarına öncülük ettiği tüm paydaşlarının küresel dünyada rekabet yeteneğini sürekli olarak geliştirmesine yardımcı olmak için kendini adamış bir vakıf üniversitesidir. Bu amaçla,

Küreselleşen dünyada bilgiyi ve deneyimi ön planda tutan diploma programları ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak; araştırma ve yaratıcı çabalarla bilime evrensel katkı yapmak,

Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına hesap ve güven vermeyi ilke edinmiş, sürekliliği ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite olmak.

Öğrencilerin, toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen; kişisel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda demokratik ve laik eğitim ilke ve uygulamalarına saygılı ve bunları benimseyip uygulayan; kendine güvenen, gerektiğinde sorumluluk ve risk alabilen; böylece, bireysel ve sosyal düzeyde gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kazanmış olmalarını sağlamak,

3. Temel Değerler

 

Etik değerlere saygı,

Karşılıklı saygı, dürüstlük ve dayanışma,

Çağdaş ve laik kurumsal kimlik,

Eğitim ve araştırmada değişime açık ve mükemmellik,

Kalite ve öz değerlendirme kültürü,

İş birliğine dayalı ortak çalışma (ulusal ve uluslararası),

Paydaşların katılımını ön planda tutan yönetim,

UFUK geleneği.