Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri


Prof.Dr. Tevfik TEZCANER

Başkan

Rektör

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Üye

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU

Üye

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. L.Şanal GÖRGÜN

Üye

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Semih BÜKER

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Fikri İÇLİ

Üye

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Erdoğan ÖNER

Üye

Senato Temsilcisi

Prof.Dr. Coşkun İKİZLER

Üye

Senato Temsilcisi

Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY

Üye

Senato Temsilcisi