Senato Üyeleri


Başkan

Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN   
Rektör V.

Üye      

Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU
Rektör Yrd.

Üye      

Prof.Dr.Mustafa KILIÇ
Eğitim Fakültesi Dekanı

Üye      

Prof.Dr.Emel ERDOĞAN BAKAR
Fen-Edebiyat Fak. Dekanı

Üye      

Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN   
Hukuk Fakültesi Dekanı

Üye      

Prof.Dr.Gülen ELMAS ARSLAN               
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dekanı

Üye      

Prof.Dr.Şebnem KAVAKLI   
Tıp Fakültesi Dekanı  

Üye      

Prof.Dr.Bilge ONARLIOĞLU
Sağlık Bilimleri Ens.Md. 

Üye      

Prof.Dr.Mehmet TOMANBAY 
Sosyal Bilimler Ens. Md.

Üye      

Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU           
Hemşirelik Yüksekokul Md.

Üye      

Dr. Öğr.Üyesi F.Elif ÇELİK             
Adalet Meslek Yüksekokulu Md

Üye      

Prof.Dr.Türkmen DERDİYOK
Meslek Yüksekokulu Md.

Üye      

Öğr.Gör.Dr.Esra ÖCAL
Sağlık Hiz. Mes. Yüksek. Md.

Üye      

Prof.Dr.Abdülvahit ÇAKIR
Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Üye      

Prof.Dr.Arif Burhanettin KOCAMAN 
Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Üye      

Prof.Dr.Niyazi ERDOĞAN 
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Temsilcisi  

Üye      

Prof.Dr.Ahmet Hakan HALİLOĞLU
Tıp Fakültesi Temsilcisi

Üye      

Prof.Dr.Eda KARACAN
Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi