Senato Üyeleri


Prof.Dr.

Tevfik TEZCANER

Rektör 

Prof.Dr.

Ahmet ŞENGÜN 

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.

Mehmet TOMANBAY

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.

Mustafa KILIÇ 

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Prof.Dr.Emel Erdoğan BAKAR

Fen-Edebiyat Fak Dekanı

Prof.Dr.

Sertaç Hami BAŞEREN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Gülen Elmas ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı

Prof.Dr.

Şebnem KAVAKLI 

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Bilge ONARLIOĞLU 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof.Dr.

Mehmet TOMANBAY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.

Özlem ASLAN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK  Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Prof.Dr.

Erdoğan ÖNER 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.

Sibel SERİN KILIÇOĞLU

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 

Prof.Dr. Ahmet MUMCU Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr. Niyazi ERDOĞAN  İktisadi ve İdari Bil.Fak.Temsilcisi
Prof.Dr. Eda KARACA  Fen-Edabiyat Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr. A.Hakan HALİLOĞLU Tıp Fakültesi Temsilcisi