Yabancı Diller Bölümü


Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Akademik yılından itibaren Fakülte ve bunlara bağlı bölümlerin zorunlu İngilizce Hazırlık derslerini vermekle birlikte ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Programlarında bulunan Temel İngilizce, Akademik İngilizce ve Mesleki İngilizce gibi servis derslerini de vermektedir. Zorunlu hazırlık eğitimi alan Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünün Hazırlık Programı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Ölçütleri (CEFR) ile uyumlu olarak hazırlanıp her dönemin başında uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı sonrasında, Hukuk Fakültesi için B1+ ve İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü için ise B2 seviyesinde eğitim vermektedir. İngilizce hazırlık eğitiminin amaçları; öğretim dili İngilizce olan derslerde ve akademik hayatta başarı sağlayacak İngilizce seviyesini yakalamak, bilim alanları ile ilgili yayımların takibini yapabilmek, akademik ve bilimsel etkinliklere katılma yetkinliği kazandırmak olarak sıralanabilir. Bu nedenle, İngilizce öğrenmek, çağımızın en gerekli becerisi olmakla birlikte,  akademik anlamda atılabilecek en etkili adım olarak da görülmektedir.

Bunlara ek olarak, öğrencilerin alacakları İngilizce eğitimi, kariyer planlamalarında, iş yaşamlarında ve sosyokültürel hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri iletişim yeterliliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı; öğrenci merkezli ve modern yaklaşıma dayalı derslerle birlikte online çalışmalar, ödev ve projelerden oluşmakta ve dil öğreniminde kullanılması gereken dört becerinin (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkili bir şekilde uygulanmasını kapsamaktadır.

Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı, güçlü akademik ve idari kadrosuyla, öğrencilerin dil öğrenim yolculuğundan en iyi biçimde yararlanabilmeleri ve öğrencilerin üniversite deneyimlerinin ilk yılından itibaren ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlamayı hedeflemektedir. Akademik ve mesleki olarak gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kazandırmaya yönelik kaliteli bir eğitim veren üniversitemizde, Yabancı Diller Bölümü olarak, 2021-2022 Öğretim  yılında, aramıza katılacak olan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz der ve başarılar dileriz.