Adalet Meslek Yüksekokulu


Müdürümüzün Mesajı 

31 Ekim 2012 yılında eğitim hayatına başlayan Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, mesleki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredata uygun şekilde yetiştirmek, mahkeme kalemleri, icra daireleri ve cezaevlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek, buna bağlı olarak adli hizmetlerin süratle yapılmasını sağlamak, temel hukuk bilgisine sahip, mezunlar vermektir.

Bu anlayışla Yüksekokulumuzda ders veren öğretim elemanlarının seçiminde Adalet Bakanlığı’nda görevli, uygulamada alanında tecrübe kazanmış uzman kişiler ile Yüksekokulumuz öğretim elemanları başta olmak üzere Ufuk Üniversitesi bünyesindeki çeşitli akademik birimlerde ders veren öğretim elemanlarından yararlanılmakta; öğrenci merkezli bir eğitim öğretim anlayışı gözetilmektedir.