Adalet Meslek Yüksekokulu


Yüksekokulumuz, YÖK’ ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3848 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’ un bazı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında kanunun ilgili maddeleri uyarınca Ufuk Üniversitesi bünyesinde 31 Ekim 2012 tarihinde eğitim hayatına başlamıştır.

Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, mesleki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredata uygun şekilde yetiştirmek, mahkeme kalemleri, icra daireleri ve cezaevlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek, hazırlamak buna bağlı olarak adli hizmetlerin süratle yapılmasını sağlamak, temel hukuk bilgisine sahip, farkındalığı yüksek, birikimli mezunlar vermektir. Bu çerçevede Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nin eğitimde sahip olduğu yüksek tecrübeden de istifade etmek suretiyle, eğitim-öğretim kalitesini günden güne artırmak, hukuk mesleğinin daha iyi yürütülebilmesine katkı sağlamak, mesleğin ihtiyaçlarına cevap vermek, adli hizmetlerde tercih edilen mezunlar yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Yüksekokulumuz, TYT puan türünde (2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle) öğrenci alımı yaparak 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuzun kontenjanı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 30 ücretli öğrenci, 6 öğrenci %100 burslu, 18 öğrenci %50 burslu ve 6 öğrenci %25 burslu olmak üzere toplam 60 öğrenci olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerimiz, Anayasa Hukuku Bilgisi , Medeni Hukuk Bilgisi, Borçlar ve Ticaret Hukuku Bilgisi, Mali Hukuk Bilgisi , Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Bilgisi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilgisi  gibi temel hukuk derslerinin yanı sıra Bilgisayar ve Klavye kullanımı, Büro Yönetim Teknikleri, UYAP, Adalet Kalem Mevzuatı ve İşlemleri, Hukuk Dili ve Adli Yazışma, Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi gibi uygulama ağırlıklı  dersler de görerek mesleki becerilerini arttırmaya yönelik kazanımlar elde etmektedir.

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı’ nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adliye saraylarında yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedir. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına talep artmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık lisans programlarına da devam edebilmektedir.

Yüksekokulumuzu tercih eden/edecek tüm öğrencilerimizin, ilkeli, çağdaş ve kaliteli bir eğitim sürecinden geçtikleri/geçecekleri bilinci ile bu emeğe yakışır şekilde ülkemizin geleceğine katkıda bulunacakları inancını taşıyor ve onların Ufuk Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.