Sosyal Bilimler Entstitüsü


 

-Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet’inin 05.07.2018 tarih ve 09/02 sayılı kararının “C..Lisansüstü programlar ortak esas ve usuller” başlıklı 4. maddesi gereğince (Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde veya ders ekleme-bırakma haftasından sonra kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin mazeretleri Enstitü Yönetimince uygun görüldüğü takdirde ilgili öğrenim ücretinin ilk ayında %10, sonraki her ay için ilave %5 gecikme ücreti ödemeleri koşuluyla yenilenebilecektir.) Bu karar gereği Ders Ekleme-Bırakma Haftasından (15-19 Ekim 2018) sonra kayıt yenilenmesi/ücret ödenmesi halinde yukarıda belirtilen gecikme ücreti alınacaktır.

 

 

-Enstitümüz Yeni Öğrenci Bilgi Sistemine geçeceğinden dolayı,12.10.2018 Cuma saat 17.00'den itibaren mevcut sisteme (UUBYS) giriş yapılamayacaktır. Ders kaydı yapmayan öğrencilerimiz belirtilen saate kadar ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

   
     

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE: ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ  

   
     
     
     
 
 
 
x