12 (ONİKİ) KALEM TIBBİ CIHAZ ALIMI İŞİ

“12 (Oniki) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İşi” Ufuk Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale numarası                         : 2023/39739

 

 1. İdarenin
  1. Adresi                                 : Mevlana Bulvarı 86-88 Balgat ANKARA
  2. Telefon ve faks numarası      : 0 312 204 40 51-42 37
  3. Elektronik posta adresi         : can.mocan@ufuk.edu.tr

ç) İhale dokümanının

Görülebileceği adresi               :T.C Ufuk Üniversitesi İhale ve Satınalma Müdürlüğü B Blok 4.Kat Mevlana Bulvarı 86-88 Balgat ANKARA

 1. İhale konusu hizmetin
  1. Niteliği, türü ve miktarı        : 12 (Oniki) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İşi (Üst Düzey Video Endoskopi Sistemi)

Ayrıntılı bilgiye www.ufuk.edu.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. İhalenin
  1. Yapılacağı yer                     :Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Hastanesi A blok 1. Kat (Vakıf Katı) Toplantı Salonu Mevlana Bulvarı 86-88 Balgat ANKARA
  2. Tarihi ve saati                      :05.02.2024 Pazartesi  Günü, Saat 15:00

.

4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Halk Bankası Çukurambar Ticari Şubesi TR78 0001 2001 3110 0016 0000 50 İBAN numaralı hesabına 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılması kaydıyla Satınalma ve İhale Müdürlüğü Mevlana Bulvarı 86-88 Balgat Ankara adresinden alınabilir.