Hakkımızda


 

Müdürlüğümüz, kurumsal değeri ve tanınırlığı artırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve hedef kitle ile etkili iletişim ağı oluşturmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, yazılı basın, görsel medya, reklam, matbaa, tanıtım ve organizasyon çalışmalarının sağlanması, yürütülmesi ve gerekli yazılı ve görsel materyallerin oluşturulması çerçevesinde yapılanmıştır.

  

VOLKAN GÖKBAŞ (Müdür)

Mail: volkan.gokbas@ufuk.edu.tr 

Telefon: 0312 586 71 81

            

Genel Koordinatör

               
BERNA ŞENER ŞAYLIĞ (Şef)

Yazılı ve Görsel Medya İlişkileri  
Mail:  berna.saylig@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 80
                 -Basın - Yayın organları ile iletişim
-Yazılı ve görsel medya çalışmaları
-Medya kuruluşları ile sağlıklı bilgi akışının sağlanması
-Haber bülteninin hazırlanması 
-Haberlerin arşivlenmesi  
-Tanıtım, üniversite içi ve dışı röportaj, demeç, kısa filmlerin organize edilmesi
               

ÖZLEM AKBAY SAKINÇ (Sorumlu)

Grafik ve Tasarım
Mail: ozlem.akbaysakinc@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 71 88
          - Sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyelerinin tasarlanması
- Matbu işlerin tasarlanması
- Basılı ve görsel reklamların hazırlanması
- Grafik-tasarım ve matbaa işleri 
               

GİZEM DİLER

Yazı İşleri ve Web Tasarım
Mail: gizem.diler@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 71 85
         

- Sosyal ve kültürel etkinliklerin web sayfası dizaynı
- Üniversitemiz web sitesinde bulunan duyurular, etkinlikler, haberler bölümlerinin ve Müdürlüğümüz web sayfasının düzenlenmesi
- Duyurular, etkinlikler, haberlerin arşivlenmesi ve yayınlanması 
- Yazışmaların yapılması ve sunulması

               

MERT AKAL

Sosyal Medya
Mail: mert.akal@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 72 22
          - Sosyal medya hesaplarında duyuruların yapılması
- Önemli gün ve haftaların takibinin yapılarak gündem ile ilgili sunu tasarımın yapılması ve yayınlanması
- Sosyal medya hesaplarının istatistiki verilerinin tutulması
- Sosyal medya hesaplarında yayınlanan verilerin arşivlenmesi
               

ABİDİN CANER 

Basım ve Organizasyon
Mail: abidin.caner@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 71 82
            - Öğrenci diplomalarının basımı
- Öğrenci ve personel kimlik kartlarının basılması
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması 
 
               

SÜLEYMAN AKÇA

Arşiv - Kayıt ve Organizasyon
Mail: suleyman.akca@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 71 87
 
         

- Yazılı - görsel medya, etkinliklerimiz ve Ufuk Haber Merkezi içeriklerinin arşivlenmesi
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması 
 

               

BUSE YILMAZÇOBAN

Kamera-Kurgu
Mail: buse.yilmazcoban@ufuk.edu.tr
Adres: 0312 586 71 80
 
         

- Üniversite bünyesinde gerçekleşen etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinin kamera çekimlerinin yapılması
- Video kurgu programı ile görsel materyallerin kurgulanması kurgulanması ve arşivlenmesi
- Resmi Youtube sayfası için video hazırlanması ve arşivlenmesi

               

AKIN ÇALIŞKAN

Kayıt - Organizasyon
Mail:
Adres: 0312 204 44 29
 
          - Etkinlik fotoğraflarının arşivlenmesi
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması