Yüksek Lisans Programları


Genel Bilgiler

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 2012-2013 Akademik Yılında açılmış bulunan Kamu Hukuku ve 2013-2014 Akademik Yılında açılmış bulunan Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarına her dönem öğrenci kabul edilmektedir. Programa kabul için hukuk mezunu olma şartı aranmaktadır.

Yüksek Lisans Programlarımız kapsamında Fakültemiz Öğretim Üyeleri ve Konuk Öğretim Üyeleri tarafından verilen derslerde bilimsel araştırma ilke ve esaslarının uygulama yoluyla öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans Programlarımız için ders kataloğu hazırlanırken ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilerek teori ve uygulama açısından önem taşıyan güncel sorunlar dikkate alınmaktadır. 

Dersler, Üniversitemizin Balgat Yerleşkesinde 18.30-21.30 saatleri arasında yürütülmektedir. 


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi (Dersler Hakkında Bilgiler)

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Haftalık Ders Programı

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı İletişim Bilgileri

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ 

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi (Dersler Hakkında Bilgiler)

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Haftalık Ders Programı

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN (Dekan)