Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü


Bölümün Amacı                        

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler bir işletmeyi yönetmek ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri uygulamak için gerekli teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir.

Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve teknoloji vizyonu kazandırarak iş dünyasına örnek birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.            

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, hızla yayılan ve gelişen teknolojilerin bir gereği olarak, işletme bilimi içerisinde kendisini göstermektedir. Öyle ki, gerek akademik eğitimde ve gerekse teknolojik çevrede işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için gerekli uyum kabiliyeti Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü tarafından geliştirilmekte ve teknolojiye ayak uydurmada bir katalizör görevi görmektedir.

Aynı Fakülte İçerisindeki Bölümlerle İşbirliği 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bünyesinde kurulduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içinde yer alan diğer bazı bölümlerle hem etkileşim halinde hem de işbirliği içinde olması planlanmaktadır. Öyle ki, İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümlerimiz ile, gerek iş hayatı aktörlerine ziyaretler, gerekse isteğe bağlı stajlar ve işbaşında öğrenimler ve gibi tekniklerde ve öğrencilerin projelerde görev alması gibi hallerde ortak planlamalar sözkonusu olacaktır. 

İş Olanakları

Bölümden mezun olanlara “Yönetim Bilişimcisi” unvanı verilir. 

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte şirketlerin etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. İşletmelerin gelişerek faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticilerin iş başında olmaları ile mümkündür. Profesyonel yöneticiler işletme yönetimi ile ilgili bilgililerini     uygulamada en doğru biçimde kullanırlar. Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitimi ile öğrencilere bir işletmenin tüm fonksiyonları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile bu bilgilerin iletişimi, depolanması ve aktarılmasını bilişim sistemleri altyapısı olacak şekliyle     öğretilmektedir. Öğrenciler iş hayatına başladıkları işletmelerde yönetim kademelerine destek olacak eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar edindikleri bilgileri öncelikle kendi kuracağı    küçük ölçekli işletmelerde ya da aile işletmelerinde  uygulama şansına sahip olacaklardır. Büyük işletmelerde ise başlangıçta işletmenin her biriminde görev yapabilecek; deneyim kazandıkça yönetim kademelerinde çalışabilecektir.

İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır: İşletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, kimi zaman bilişim departmanlarında, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 
Türkiye İş Kurumu’nun 2014 İşgücü Piyasası Araştırma sonuçlarına göre sektörel bazda açık işler belirlenmiştir. Açık iş,  Ankara İşgücü Piyasası Araştırması’nın saha çalışması sırasında, işverenler tarafından ihtiyaç duyulduğu bildirilen meslekler açık iş olarak ifade edilmektedir. Açık iş yeni yaratılmış, dolu olmayan veya yakında boşalacak bir pozisyon olarak tanımlanır. İşveren bu pozisyonu ya hemen ya da yakın bir gelecekte doldurmayı planlamaktadır. İşgücü talep araştırması kapsamında saha çalışması uygulanan işverenlerden alınan bilgilerle mevcut olan açık işler derlenmiştir. Ankara ilinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 15.103 açık iş tespit edilmiştir. Ankara ilinde en fazla çalışan sayısına sahip olan sektör İmalat sektörü olup en fazla açık iş yine bu sektördedir. Açık işlerin %35,8’i İmalat sektöründe tespit edilmiştir.  Açık işlerin %17.5’i İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri ile ilgilidir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olacak öğrencilerin, işletmelerde idari kadrolarda yer alabilecek şekilde yönetimsel ve teknik bilgi ve becerilere sahip olacakları için, idari ve destek hizmetlere ilişkin diğer sektörlere kıyasla yüksek orandaki işgücü ihtiyacını karşılaması beklenmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler. Bölümden  mezun olanlar kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

Yönetim Bilişim Sitemleri Bölümü tanıtım metni için tıklayınız.