Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü


Günümüz dünyasında hem uluslararası ticarette, hem de yatırımlarda gözlenen hızlı artış, birbiriyle etkileşim içinde hareket eden küresel bir ekonomik sistemin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Sermayenin, üretimin ve ticaretin küreselleşmesi sonucunda uluslararası ticaret iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş ve çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına olan talep artmıştır.

Mükemmeliyetçilik felsefesiyle yola çıkan ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan  üniversitemizde 2006 yılında açılan Uluslararası Ticaret Bölümü, öğrencilere günümüzün rekabetçi koşullarında, meslek hayatında etkin olarak yer alabilme olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün misyonu, iş hayatında karşısına çıkabilecek  riskleri öngörebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzün bir diğer amacı da ülkemizi ekonomik, politik, sosyal ve kültürel anlamda daha da ileriye götürebilecek ve ülke gelişiminde katma değeri yükseltebilecek nitelikli işgücünü küreselleşen dünya ekonomisinde uluslararası ticaret sektörlerine kazandırabilmektir. Uluslararası ticaretin bütünleştirici ve disipliner doğası,  öğrencilerin mezuniyet sonrası çok geniş bir alanda iş bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bölümümüzde uluslararası pazar, hukuk, işletme, iktisat, finans, ve dünya politikası, stratejik yönetim gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Böylelikle iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının da karşılanması amaçlanmaktadır. 

  •