Ücretler


2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

Yüksek Lisans:

1. Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri Toplam: 16.100 TL (3 yarıyılı kapsamaktadır,belirtilen toplam bedel üç eşit taksitte ödenmektedir.Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.)

2.    Tezli Yüksek Lisans Ücretleri: Eğitim-Öğretim Bedeli 16.100 TL + Tez Bedeli 5.520 TL = 21.620 TL  (Dört yarıyılı kapsamaktadır.)

2.1Eğitim Öğretim bedeli üç eşit taksitte ödenmektedir. Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.

2.2. Tez Bedeli üçüncü yarıyılın ücretinin ödenmesine müteakip takip eden iki ayda iki eşit taksitte ödenir.(Enstitü ile iletişime geçerek detaylı bilgi alınız)

Doktora Programı:
 • Doktora programı ücreti toplam:45.176.00 TL.
 • Toplam ücret dört yarıyılda ödenecektir. (Dört eşit taksit)
Diğer Ücretler:
 • Lisansüstü Programlara ön kayıt bedeli: 200 TL
 • Yüksek Lisans Tez süresi uzatım bedeli : 2.760TL  
 • Yüksek Lisans Ders tekrarı, Özel öğrenci ders bedeli, Bilimsel hazırlık ders bedeli :  1.610TL
 • Yüksek Lisans Kayıt dondurma bedeli:  1.610TL
 • Doktora Tez süresi uzatım bedeli:  5.572TL
 • Doktora Ders Tekrarı / Bilimsel Hazırlık: 1.942TL
 • Doktora Kayıt dondurma:  1.942TL
Açıklamalar:
 • Bir eğitim-öğretim döneminde akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinden veya ders ekleme-bırakma haftasının son gününden sonra kayıt yenilemek isteyen öğrencilerden (indirimli öğrenciler dahil)  mazeretleri Enstitü yönetimince uygun görüldüğü takdirde; öğrenim ücretinin ve/veya ders başı   ücretinin her ay için %3’ü oranında gecikme ücreti alınır. 
 • Kayıt yenileme işleminin  en geç ilgili dönemin ara sınav başlangıç tarihine kadar yapılması zorunludur.  Bu tarihten sonra kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazereti kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemeyen/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler sınavlara giremez)” 
 • Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencinin ödediği cari dönem öğrenim ücretinin; akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasından birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılamayacaktır.

Lisansüstü Programlara Yerleşen Öğrenci, Personel ve Çocukları İçin Öğrenim Ücreti İndirimi

a) Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve idari personele %50 indirim,
personel çocuklarına %20 indirim yapılır.

b) Şehit yakınlarına %50, Gazi ve Gazi Yakınlarına (eş ve çocuk) %25, Milli Sporculara %20, Engeli
(%40 ve üzerinde engelli raporu bulunan) öğrencilere %10 indirim yapılır.

c) Ufuk Üniversitesi mezunlarına %15, lisans not ortalaması 4 üzerinden 3 olanlara %15 indirim yapılır.

d) İndirim oranları yalnız öğrenim ücretini kapsamakta olup, yurt, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs/indirim kapsamı dışındadır. Söz konusu indirim oranları birlikte uygulanmaz. Ayrıca indirim oranları tez ücreti, ders başı ücret, kayıt dondurma vb. diğer öğrenim ücretlerini kapsamaz.

e) Akademik ve idari personelin tez ücretine %50 indirim verilir.

Banka Bilgileri:

 Halk Bankası Çukurambar Şubesi

• Şube Kodu:1310

• Hesap No:16100043

• IBAN Numarası: TR09 0001 2001 3100 0016 1000 43’nolu İBAN numarasına EFT yapılabilmektedir.

• Alıcı Adı: Ufuk Üniversitesi

Not:
 • ATM’den YAPILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
 • Ödemeleri Halk Bankası Çukurambar Şubesine nakit yapabilirsiniz.
 • Yukarıda belirtilen hesap numarasına ya da İBAN numarasına EFT ya da Havale yapabilirsiniz.
 • Kredi Kartı ile ödemeleri İncek Kampüsü Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü'ne yapabilrsiniz.
 • Yapılan ödemelerde Açıklama kısmına Ad-Soyad-T.C. Kimlik No yazılmak zorundadır.