Tez Dilekçe ve Formlar

Tez Dilekçe ve Formlar


TZ1: Tez Danışmanı Atama Dilekçesi          (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ2: Tez Danışmanı Değiştirme Dilekçesi    (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ3: Tez Konusu Belirleme Dilekçesi           (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ4:Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi              (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ5:Tez Jüri Atama Dilekçesi               (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ6/7: Tez Savunma ve Tez Değerlendirme Tutanakları  (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ8: Tez Çalışması Özgünlük (Orijinallik) Raporu  (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ9: Tez Yazım Ek Süre Dilekçesi  (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ10: Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu  (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ11: Tez Öneri Formu (Bilgisayar ortamında doldurunuz),
TZ12: Tez Bedeli Ödeme Bilgi Formu (Bilgisayar ortamında doldurunuz),