Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü


Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler yeni bir bilim dalı olup, klasik sosyal bilimler alanına derinlemesine analiz olanağı sağlayan yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Bölümün Amacı
Bölümün temel amaçları arasında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olgu ve dinamikleri kavrama ve yorumlama yeteneği kazandırmanın yanında; öğrencilere çözümsel ve eleştirel düşünme becerisi verebilmek yer almaktadır. Bölümün bir diğer amacı ise; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının niteliklerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ufku açık ve dünyayı anlama ve anlamlandırma kaygısı duyan bireyler yetiştirilmesi prensibi benimsenmiştir.

Programın Kapsamı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çeşitli bilim dallarını bir araya getirerek, farklı analizlerin sentezini sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Tarih ve Felsefe gibi disiplinlerden yararlanarak öğrencilerin zengin bir perspektif kazanmalarına katkıda bulunur. Bu programda öğrenciler, Siyasal ve Sosyal Kuram, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası  Hukuk,  Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Ekonomi, Türk Siyasal Yapısı, Türk Dış Politikası ve bölgesel politikalar gibi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in temel konularında kapsamlı bir bilgi düzeyine ulaşmış olur.

Sunulan Olanaklar
Küreselleşen dünyada, çeşitli uluslararası örgütler ve şirketlerin yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar eğitimine de özel önem verilerek donanımlı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle gerçekleştirilecek değişim programları sayesinde uluslararası alanda akademik deneyim elde edeceklerdir. Bunun yanında, çeşitli güncel ve tarihsel gelişmelerin irdelendiği konferanslar, paneller, atölye çalışmaları gibi etkinlikler yardımıyla öğrenciler kuramsal bilgilerini pratik düzeye aktarabilme becerisi kazanırlar.

İş Olanakları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilim dalının kazandırdığı çok boyutlu analiz yeteneği sayesinde mezunlarımız yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, yaşadığı topluma karşı duyarlı, tarafsız, eleştirel, açık fikirli, geniş vizyon sahibi, öngörü yeteneği gelişmiş,  liderlik ruhuna sahip sosyal bireyler olarak hayata atılırlar. Bölümümüz, öğrencilerin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, özel sektör, bankalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, mezunlarımız üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve benzeri kurumlarda akademik kariyer yapma şansına da sahip olurlar.