Mütevelli Heyet Üyeleri


Prof.Dr. Rıdvan  EGE   Onursal Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı  
Op.Dr.   Orhan   GİRGİN  Başkan  
Prof.Dr. Haluk    YETKİN    Üye  (Başkan V.)  
Prof.Dr. Tevfik TEZCANER Üye (Rektör)      
Yekta Güngör ÖZDEN   Üye  
Prof.Dr. Ufuk EGE UYGUR   Üye  
Op.Dr. Behçet SEPİCİ    Üye  
Sadiye TANGÖR     Üye  
Av.Mahmut Emin  VAROL   Üye