Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü


MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:

 

  • Üniversitenin Bütçesinin hazırlanması ve mali yılı bütçe gerçekleşmelerini yürütmek,
  • Muhasebe ve Finansal işlemleri mali işlemleri yürütmek,
  • Ar-Ge işlemleri yürütmek,

Birimimiz Genel sekterliğe bağlı olarak iş ve işlemleri; ilgili Kanunlar, Kurum Yönetmelik, Yönergeleri ve Kurum içi kararlar çerçevesinde yürütülmektedir.