Müdürümüzün Mesaji


 

 

Sevgili Öğrenciler,

Yüksekokulumuz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Ufuk Üniversitesi bünyesinde kurularak 31 Ekim 2012 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, ülkemizdeki hukuk ve adalet hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, mesleki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredata uygun şekilde yetiştirmek; adalet hizmetlerinde görev yapacak elemanları, günün koşullarına göre eğitmek; hazırlamak ve hizmetleri lâyıkıyla yapabilecek; temel hukuk bilgisine sahip birikimli mezunlar vermektir.

Yüksekokulumuzu tercih edecek tüm öğrencilerimizin ilkeli, çağdaş ve kaliteli bir eğitim sürecinden geçecekleri bilinci ile bu emeğe yakışır şekilde ülkemizin geleceğine katkıda bulunacakları inancını taşıyor ve onların Ufuk Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyacağız.

                 

                                                                                                                                Prof.Dr.Erdoğan ÖNER
                                                                                                                      Adalet MeslekYüksekokulu Müdürü