◉ KADRO


VOLKAN GÖKBAŞ (Müdür)

Mail: volkan.gokbas@ufuk.edu.tr 

Telefon: 0312 586 71 81

            

Genel Koordinatör

               
BERNA ŞENER ŞAYLIĞ (Şef)

Yazılı ve Görsel Medya İlişkileri  
Mail:  berna.saylig@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 80
                 -Basın - Yayın organları ile iletişim
-Yazılı ve görsel medya çalışmaları
-Medya kuruluşları ile sağlıklı bilgi akışının sağlanması
-Haber bülteninin hazırlanması 
-Haberlerin arşivlenmesi  
-Tanıtım, üniversite içi ve dışı röportaj, demeç, kısa filmlerin organize edilmesi
               

ÖZLEM AKBAY SAKINÇ (Sorumlu)

Grafik ve Tasarım
Mail: ozlem.akbaysakinc@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 88
          - Sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyelerinin tasarlanması
- Matbu işlerin tasarlanması
- Basılı ve görsel reklamların hazırlanması
- Grafik-tasarım ve matbaa işleri 
               

GİZEM DİLER (Sorumlu)

Yazı İşleri ve Web Tasarım
Mail: gizem.diler@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 85
         

- Sosyal ve kültürel etkinliklerin web sayfası dizaynı
- Üniversitemiz web sitesinde bulunan duyurular, etkinlikler, haberler bölümlerinin ve Müdürlüğümüz web sayfasının düzenlenmesi
- Duyurular, etkinlikler, haberlerin arşivlenmesi ve yayınlanması 
- Yazışmaların yapılması ve sunulması

-Öğrenci topluluklarının takip ve koordinasyonu

               

MERT AKAL (Sorumlu)

Sosyal Medya
Mail: mert.akal@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 72 22
         

- Sosyal medya hesaplarında duyuruların yapılması
- Önemli gün ve haftaların takibinin yapılarak gündem ile ilgili sunu tasarımın yapılması ve yayınlanması
- Sosyal medya hesaplarının istatistiki verilerinin tutulması
- Sosyal medya hesaplarında yayınlanan verilerin arşivlenmesi

-Öğrenci topluluklarının takip ve koordinasyonu

-Tanıtım ofisi faaliyetlerinin yürütülmesi

               

ABİDİN CANER 

Basım ve Organizasyon
Mail: abidin.caner@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 82
            - Öğrenci diplomalarının basımı
- Öğrenci ve personel kimlik kartlarının basılması
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması 
 
               

SÜLEYMAN AKÇA

Arşiv - Kayıt ve Organizasyon
Mail: suleyman.akca@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 87
 
         

- Yazılı - görsel medya, etkinliklerimiz ve Ufuk Haber Merkezi içeriklerinin arşivlenmesi
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması 
 

               

BUSE YILMAZÇOBAN

Kamera-Kurgu
Mail: buse.yilmazcoban@ufuk.edu.tr
Telefon: 0312 586 71 80
 
         

- Üniversite bünyesinde gerçekleşen etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinin kamera çekimlerinin yapılması
- Video kurgu programı ile görsel materyallerin kurgulanması kurgulanması ve arşivlenmesi
- Resmi Youtube sayfası için video hazırlanması ve arşivlenmesi

               

AKIN ÇALIŞKAN

Kayıt - Organizasyon
Mail:
Telefon: 0312 204 44 29
 
          - Etkinlik fotoğraflarının arşivlenmesi
- Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi 
- Fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde organizasyonun sağlanması 

Onur Aksoy

Kayıt - Organizasyon
Mail:
Telefon: 0312 204 44 29
 
         

- Kopyalama merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi

-Konferans salonu reji ve ışıklandırma işlerinin düzenlenmesi