İşletme Bölümü


Hızla gelişen ve küreselleşen iş dünyasında işletmeler her geçen gün daha karmaşık hale gelen sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ağır rekabet ortamında iyi yöneticilere sahip olan işletmeler, sorunların üstesinden gelebilmekte ve başarı sağlayabilmektedirler. Bu olgudan hareketle, ülke gereksinmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü, 2002-2003 yılında lisans programını açmış, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir.              

Uluslarararası standartlarda bireyler yetiştirmeyi amaç edinen İşletme Bölümü’nün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında mesleki derslere temel oluşturan matematik, istatistik, iktisat, hukuk ve bilgisayar gibi derslere yer verilmiş, mesleki dersler ise birinci yarıyıldan başlayarak dört yıla yayılmıştır. Mesleki dersler, bir işletmenin ana işlevleri olan yönetim, organizasyon, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, finansal yönetim etkinlikleri ile doğrudan ilgilidir. Programda öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelmelerini sağlayacak olan seçmeli dersler de yer almaktadır.                   

Öğrencilerimiz dünyadaki her işletmede çalışabilecek bilgi düzeyine sahip bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımızın geri bildirimleri ile Lisans Programı her yıl gözden geçirilmekte, ekonomi, yönetim bilimi ve öğretim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda yeni düzeltmelerle güncellenmektedir.    İşletme Lisans Programı, her biri kendi alanında uzman olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uygulama ile bütünleşmeyi sağlamak amacıyla bazı dersler iş dünyasının deneyimli yönetici ve uzmanları tarafından verilmektedir.

Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülmekte olan projelere katılmak, staj yapmak suretiyle çalışma hayatında deneyim kazanma şansına sahip olabilmektedirler. Mezunlarımız ise İşletme Biliminin uygulamasını yapmak üzere özellikle sanayi ve ticaret kesimindeki işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

  •