Genel Bilgi


Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan dört yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve içeriklerin her yıl yeni alanlardaki gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek hukukçuların hukuk kültürü yanında mutlaka yabancı dil bilgileri ile de donanmış olmaları gerektiği bilinci ile hazırlık sınıfında verilen “Temel İngilizce” yanında Hukuk Fakültesinde %30 İngilizce program ile İnsancıl Hukuk, Uluslararası Uygulama Amaçlı İleri Avukatlık, Hukuk Felsefesi, Sözleşme Hukuku, Küresel İklim Değişiklikleri ve Sürdürülebilir Kalkınma, Uluslararası Çocuk Hukuku, Kurgusal Duruşma vb. gibi dersler İngilizce olarak verilmektedir.

Türkiye’de ilk olarak, her bahar yarıyılında, Medeni- Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında ve tümü  uygulamaya yönelik olmak üzere tercihen yargı alanında uzmanlaşmış hukukçular tarafından Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından oluşan uygulama dersleri Fakültemizde kurgusal duruşma salonunda yapılmaktadır. Bu derslerde, öğrenciler önceki yıllarda teorik olarak elde ettikleri bilgileri tekrarlamak imkanına sahip oldukları gibi, bilgilerini bu uygulamalarda pekiştirmektedirler.

Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duymaktayız. Fakültemiz öğrencileri 2009 yılında “Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Duruşma Yarışması’nda” üçüncü olmuşlardır. 2019’da “ELSA- Türkiye Hukuki Münazara Yarışması’nda” Fakülte takımımız birinci olmuştur. Yine 2019’da “ELSA- Ankara Prof. Dr. Ejder Yılmaz III. Kurgusal Duruşma Yarışması’nda” Fakülte takımımız ikinci olmuştur. TBB tarafından düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Kurgusal Savunma Yarışması’nda” Fakültemiz öğrencisi Asude Nur Türkhan birinci olmuştur.

 Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ile bağlarımızı korumakta ve başarılarını memnuniyetle izlemekteyiz. Adalet Bakanlığının açtığı Hakimlik ve Savcılık sınavlarında öğrencilerimiz başarıları ile dikkat çekmişlerdir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun Mezun Başarı Atlası’nda Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı 2018 verileri ışığında yargıçlık sınavındaki başarı sıralamasında: Fakültemiz mezunları Ankara’daki vakıf üniversiteleri içerisinde ikinci olmuştur. (Ankara’da 6 vakıf üniversitesi bulunmaktadır.) Türkiye genelinde ise vakıf üniversiteleri içinde sekizinci olmuştur. (Türkiye genelinde 19 vakıf üniversitesi sıralamaya alınmıştır.) 

Fakültemiz tarafından her yıl güncel gelişmeler ışığında konferanslar düzenlenmektedir. 2017 Anayasa Değişikliği hakkında konferans, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türk Medeni Kanunu’nun İşlevi hakkında panel, 2020 yılında Yargıtay Başkanlığı iş birliği ile Düzenlenen Hukuk Sempozyumu gerçekleştirilen akademik toplantılara örnektir.

Fakültemiz Prof. Dr. Ali Naim İnan Hukuk Kütüphanesiyle 5.000 ciltlik hukuk uzmanlık kitaplığı ile ilk vakıf üniversitesi hukuk fakültesi olma özelliğine sahip olmuştur.Yeni yerleşkemizle birlikte hukuk fakültesi kütüphanesi merkez kütüphanemize dahil olmuş ve güncelleştirilmiştir. Ufuk Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Demiray’ın editörlüğünü yaptığı “Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” ilk sayısını 2013 yılında çıkarmış olup yılda iki kez okuyucuyla buluşmaktadır. 
Çok karşılaşılan bir soru olan Hukuk Fakültesi mezunlarının iş olanakları hakkında şu bilgiler verilebilir. Hukuk Fakültesi mezunları, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı geçtikleri takdirde sadece hukuk mezunlarının girebileceği avukatlık, adli yargı hakimliği, savcılık, noterlik, hukuk fakültelerinde akademisyenlik, arabuluculuk mesleklerinde çalışma olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar serbest avukat olarak ya da bir avukatlık bürosunda veya bir kamu veya özel kuruluşa bağlık avukat olarak çalışmaları mümkündür. Avukat olmak isteyen hukuk fakültesi mezunları, Baro nezdinde yapılacak bir yıllık stajın ardından avukatlık mesleğine başlayabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız kamu veya özel sektörde yöneticilik, müfettişlik gibi istihdam olanaklarının yanında, dışişleri, idari teşkilat, emniyet alanlarında da görev alabilmektedirler.