Genel Bilgi


Yüksekokulumuz, YÖK’ ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3848 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’ un bazı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında kanunun ilgili maddeleri uyarınca Ufuk Üniversitesi bünyesinde 31 Ekim 2012 tarihinde eğitim hayatına başlamıştır.

Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, mesleki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredata uygun şekilde yetiştirmek, mahkeme kalemleri, icra daireleri ve cezaevlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek, buna bağlı olarak adli hizmetlerin süratle yapılmasını sağlamak, temel hukuk bilgisine sahip, mezunlar vermektir. Bu anlayışla Yüksekokulumuzda ders veren öğretim elemanlarının seçiminde Adalet Bakanlığı’nda görev yapanlar, uygulamada alanında tecrübe kazanmış kişiler ile Yüksekokulumuz öğretim elemanları başta olmak üzere Ufuk Üniversitesi bünyesinde bulunan fakültelerin akademik kadrolarından yararlanılmakta; öğrenci merkezli bir eğitim öğretim anlayışı gözetilmektedir.

Yüksekokulumuz, TYT puan türünde öğrenci alımı yaparak 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe’ dir. Yüksekokulumuzun kontenjanı 2020-2021 eğitim öğretim yılında %100 burslu 8, %50 burslu 28 ve ücretli 14 öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci olarak belirlenmiştir.

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim teorik dersler, laboratuvar ve saha uygulamaları ile ihtiyaç doğrultusunda uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir. Eğitim-öğretim, Microsoft Moodle, Microsoft Teams, Google Clasroom gibi sanal öğrenme platformlarındaki uygulamalar ve harici ders materyalleri ile desteklenmektedir. Derslerimiz güncel gelişmeler ve öğrencilerimizin mesleki ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmakta; ders içerikleri öğrencilerimizin beklenti ve istekleri çerçevesinde şekillendirilmektedir.

Öğrencilerimiz, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Mali Hukuk, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilgisi  gibi temel hukuk derslerinin yanı sıra Bilgisayar ve Klavye kullanımı, Büro Yönetim Teknikleri, UYAP, Adalet Kalem Mevzuatı ve İşlemleri, Hukuk Dili ve Adli Yazışma, Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi gibi uygulama ağırlıklı  dersler de görerek mesleki becerilerini arttırmaya yönelik kazanımlar elde etmektedir.

Derslerimiz, Ankara’nın İncek/Gölbaşı semtinde bulunan 8.000 öğrenci kapasiteli 55.812 metre karelik alana kurulu Dr. Rıdavan EGE kampüsünde verilmektedir. Ancak dönem içinde, uygulama ağırlıklı derslerin kapsamında, mahkemelere, icra dairelerine, cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirmek suretiyle yerinde öğrenme imkanı da yaratılmaktadır. İlaveten, sadece Yüksekokulumuz öğrencilerine özel bir imkanla adliye yazı işleri müdürlüklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmekte, öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulamayı görerek pekiştirebilme şansına sahip olmaktadırlar.

Yüksekokul öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası klavye yarışmalarına hazırlanmakta; bu tür yarışmalara üniversitemizin vizyonunu temsil ederek düzenli olarak katılmayı hedeflemektedir.

Yüksekokul öğrencilerimiz, üniversite yaşamları boyunca sosyal faaliyetlerde bulunmaya teşvik edilmekte, sosyal sorumluluğa katkıda bulunmaları desteklenmektedir. Bu kapsamda her öğrencimizin en az bir öğrenci topluluğuna üyeliği bulunmakta, Ufuk Üniversitesi öğrenci konseyi başkanlığını 2019-2020 yılından itibaren bir Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi yürütmektedir.

Aktif bir öğrencilik hayatı geçirmeleri için öğrencilerimize, zaman zaman öğretim elemanlarının da katılımı ile şehir içi ya da şehir dışı geziler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz, dört yarıyılın sonunda 36 farklı ders görmüş olarak ve 88 kredi; 120 AKTS kredilik ders yükünü tamamlayarak mezuniyet hakkı elde etmektedir.

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı’ nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adliye teşkilatında yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedir. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına talep artmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık lisans programlarına da devam edebilmektedir.

Yüksekokulumuzu tercih eden/edecek tüm öğrencilerimizin, ilkeli, çağdaş ve kaliteli bir eğitim sürecinden geçtikleri/geçecekleri bilinci ile bu emeğe yakışır şekilde ülkemizin geleceğine katkıda bulunacakları inancını taşıyor ve onların Ufuk Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.