Genel Bilgi


Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2005 – 2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamış olup eğitimin bilimle olduğu kadar kültür ve sanat ile de bağıntısını unutmadan, çağdaş eğitim ilkelerini temel alan, bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunarak yaratıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu eğitimi ve etik değerleri önemseyen dürüst, gerekli mesleki yeterliliklere sahip eğitimcileri yetiştiren seçkin bir eğitim birimi olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirlenen Atatürkçü Milli Eğitim Politikaları doğrultusunda mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde, ileri düzey akademik donanıma sahip, alanlarında konularıyla ilgili değişik disiplinleri bütünleştirerek çok yönlü bir bakış açısı geliştirmiş, yaşam boyu gelişime istekli, insan sevgisini temel alan eğitimci ve bilim insanları yetistirmeyi Fakültemiz birincil görev saymaktadır.
     Fakültemiz ülkemizin eğitim gereksimine İngilizce Öğretmenliği bölümü ile katkı sağlamakta olup önümüzdeki yıllarda da mevcut talepler ve ülkenin gereksinimleri dikkate alınarak açılacak yeni programlar ile bu hizmetini devam ettirecektir.
     Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin kendi hedefleri doğrultusunda öncelikle kamu ve özel sektöre bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında çalışacakları düşünülmekle birlikte, bakanlık birimleri, konsolosluklar, yazılı ve görsel basın ile çeviri büroları gibi yabancı dil bilgisi gerektiren kuruluşlarda çalışabilecek meslek becerisine sahip olmalarını sağlamak bölümümüzün başlıca hedefleri arasındadır.
     Fakültemiz ve mevcut bölümlerinin öğretim elemanlarını, lisans düzeyinde amaçlanan eğitim kalitesi doğrultusunda, kadrolu ve yarı zamanlı seçkin alan uzmanları oluşturmakta olup, öğrencilerimizin gerekli kuramsal ve pratik bilgilerle yetişmelerine ve genç öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine Fakültemizde özellikle önem verilmektedir.