Ufuk Üniversitesi KoronaVirüs Tedbirleri Genelgesi-2

İlgi: 13/03/2020 tarih ve E.2345 sayılı yazımız.    

Covid-19 pandemisi dolayısıyla 16 Mart -06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime ara verilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13/03/2020 tarih ve E.21113 sayılı yazısı doğrultusunda açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.   

1-Akademik ve idari personelimizden Rektör, rektör yardımcıları, dekan,  enstitü ve yüksekokul müdürleri  hariç olmak üzere

  • 60 yaş ve üzerinde bulunanlar,  
  • Hamileler,
  • Yasal süt iznini kullananlar (bir yaşından küçük çocuğu bulunanlar),  
  • Engelli çalışanlar (enaz %40 ve üzerinde engelli raporu bulunanlar),

16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli olup, bu kapsamda izin kullananların birimlerimizce Rektörlüğümüze bildirilmesi,

2-Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli olup, bu kapsamda başvuruları ile eki sağlık raporlarının  Rektörlüğümüze iletilmesini, 

  • Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelimizin yıllık izin talepleri karşılanacak olup,   yıllık izin hakkı bulunmayanlar için ücretsiz  izin verilecektir. (1 takvim yılı içinde en fazla 30 gün 5510 S.K. 4857 S.K.) 

3. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiş olup,  zorunlu ve ivedi durumlarda talepler değerlendirilerek, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacaktır.   

4. Eğitim öğretim,  akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler,  spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki akademik ve idari personel yada öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiş olup,  Üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan kongre, konferans vb. bilimsel toplantılar ile sosyal etkinlikler ertelenmiştir.

5. Ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerinde eğitimine ara verilmiştir.

6. Tıpta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin eğitimine ara verilmiştir.

7. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış programımız bulunmadığından uzaktan veya online eğitim yapılmayacaktır.

8. Sınavlar eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasını.

9 Öğrencilerimiz yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabileceklerdir.  

10- Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler Üniversitemiz birimlerince alınacaktır.

11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan, yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılar iptal edilmiştir.

12. Tıp Fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve Üniversitemiz yönetimince uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir.

13. Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Ahmet Şengün Başkanlığında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin  akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak www.ufuk.edu.tr internet adresimizden bilgilendirilecektir.

            Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.