Mikronöroşirurji ve Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı Açılış Töreni