Yönetim


Enstitü Kurulu                                                                                                                           

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü                                               
Başkan                                                                                                                                           

Prof. Dr. Özkan ÜNVER
İşletme ABD Başkanı                                                                                                                       

Prof. Dr. Celalettin Sencer İMER                                                                                                   
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Başkanı                                                                          

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY                                                                                                       
Uluslararası Ticaret  ve Finansman  ABD Başkanı                                                                               

Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
 
Yabancı Diller Eğitimi ABD Başkanı                                                                                                     

Prof. Dr. Emel Erdoğan BAKAR
Psikoloji ABD Başkanı  

Prof. Dr. Emel Erdoğan BAKAR
İstatistik ABD Başkanı V.

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Eğitim Bilimleri ABD Başkanı 

Prof. Dr. Aral EGE
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN 
Özel Hukuk ABD Başkanı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ 
Kamu Hukuku ABD Başkanı 

Prof. Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ 
Enstitü Müdür Yardımcısı

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Başkan    

Prof. Dr. Orhan AYDIN
Üye

Prof.Dr.Mustafa KILIÇ
Üye

Prof.Dr.Türkmen DERDİYOK
Üye

 Prof. Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ
Enstitü Müdür Yardımcısı