Duyurular


 - Dönem I, II ve III'de Bahar Döneminden İtibaren Sınavlar Gözetimli Gerçekleştirilecektir. Staj Sınavları 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Başında Uygulandığı Şekliyle Devam Edecektir. (Gözetimli sınavlar ile ilgili öğrenci sorumlulukları ve bilgilendirme kılavuzuna buradan erişebilirsiniz.)

Microsoft Teams Ekip Ders Kodları

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim İşleyişi Hakkında Alınan Fakülte Kurulu Kararları

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 

Dönem Sonu Genel Sınavına Girmeyecek Dönem I, Dönem II ve Dönem III Öğrencilerinin Listesi 

2019 - 2020 Bahar Dönemi Pandemi Nedeniyle Hazırlanmış Sınav Takvimi

- 2019 - 2020 Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi ve Adaylarda Aranacak Şartlar

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyum Haftası Programı

2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

 - Dönem I Öğrencileri için düzenlenecek "Oryantasyon Haftası" Programı, 23 Eylül 2019 Pazartesi Günü, Saat 11.00'de, B Blok 4. Kat Dönem I Dersliğinde Gerçekleşecek Etkinlikler ile Başlayacaktır.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitiminde Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar, Öğrencilerin Sorumlulukları ve Görevleri 

- Dönem I Öğrencilerinin (Yeni Kayıt ve Yatay Geçişle Gelen) İngilizce Muafiyet Sınavı 17 Eylül 2019 Salı Günü Saat 10.00'da İncek Kampüsü'nde Gerçekleşecektir.

Erasmus+  Öğrenci Değişim Programı Kapsamında, Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Karşılıklı Anlaşma Yapılan Üniversiteler

          T. C.

UFUK ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08/09/2021

Tüm Öğrencilerimizin 22.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar e-devlet /HES kaynaklı aşı kartlarının bir örneğini basılı olarak öğrenci işlerine teslim etmeleri önemle rica olunur.

21.09.08.08/1- Hukuk Müşavirliğinin 03.09.2021 tarihli ve E. 17170 sayılı yazı eki 02.09.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Korona Virüs Komisyonu toplantı kararı görüşülmüş olup, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Cumhurbaşkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı genelge ve yazıları doğrultusunda ;

a) Üniversitemiz Akademik (Dekan/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Müdürleri) ve İdari ( Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/Hukuk Müşavirliği/Birim Müdürü/Koordinatör vb.) birim yöneticilerince birimlerinde görev yapan tüm akademik ve idari personelden E-Devletten alacakları barkodlu aşı kartı çıktısını istemeleri, aşı olmamış olanlardan haftada iki (2) kez PCR testi sonucu istemeleri ve bunların birimlerinde kayıt altında tutulması, aşı olmamış olanların listesinin Rektörlüğümüze bildirilmesine,

b) Ön lisans, lisans, lisansüstü programlara kayıtlı tüm öğrencilerin akademik birimlerince barkodlu aşı kartı çıktısını istemeleri, aşı olmamış olanlardan haftada iki (2) kez PCR testi sonucu istemeleri ve bunların akademik birimlerince kayıt altında tutulması ve aşı olmamış öğrencilerin listesinin Rektörlüğümüze bildirilmesine,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan "COVİD-19 Bilgilendirme Rehberleri"ndeki gerekli tedbirlerin akademik ve idari birim yöneticilerimizce uygulamaya devam edilmesine,

d) Programlardaki ders sayısı veya kredi veya AKTS’nin % 40’ına kadarının uzaktan eğitim yolu ile yapılabilmesine, bunun dışında gerekli tüm önlemlerin alınarak yüz yüze eğitime devam edilebileceğine ve bu hususta akademik birimlerimizin yetkilendirilmesine,

e) Yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yoluyla yapılan tüm derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

f) Aşağıdaki beyan ve taahhüt formunun Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenci bilgi sisteminde (OBS) tüm öğrencilerin onayına sunulmasına

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BEYAN VE TAAHHÜTNAME FORMU Üniversitemiz Senatosunun 08/09/2021 tarihli ve 2021/08 sayılı kararı doğrultusunda; COVİD-19 aşı sürecini tamamladığıma dair aşı kartı çıktısını akademik birim sekreterliğine teslim edeceğimi, aşı sürecini tamamlamadığım taktirde haftada iki (2) kez PCR testi sonucumu akademik birim sekreterliğine teslim edeceğimi, COVİD-19 semptomlarını göstermem ve/veya yakın temaslı (Sağlık Bakanlığının Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi) değerlendirilmem halinde ivedilikle durumu akademik birimime bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                        OKUDUM/ANLADIM/KABUL EDİYORUM