Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri


DEVAM EDEN (ESKİ KAYITLI) ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

 

Ufuk Üniversitesinin 08/09/2021 tarih ve 2021/08 sayılı Senato Kararı gereği tüm öğrencilerimizin Aşı Kartı ile birlikte Öğrenci Beyan ve Taahütname Formu Enstitümüze teslim etmeleri zorunludur.

Öğrenci Beyan ve Taahhütname Formu  (Öğrenci No yazmanız rica edilir, Aşı Kartı İle Taahütname birlikte teslim edilmelidir.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ:

1- Devam eden eski kayıtlı öğrencilerimiz Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında (OBS) Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Ders Kaydı sekmesinden sadece bulunduğu yarıyıla ait dersleri  seçilecektir. Ders seçimi yapılmadan önce https://www.ufuk.edu.tr/haftalik-ders-ve-sinav-programlari sayfasından haftalık ders programına bakılması önemlidir.. İlgili dönemde ders gözükmemesi durumunda Müfredat/Bölüm Dışı Dersler sekmesinden de ders seçimi yapılabilir.

2- 2021-2022 eğitim Öğretim Yılı itibariyle Öğrencilerin sistem üzerinden ödeme tutarlarını görebilmeleri için öncelikli olarak ders kayıt işlemi yapıp kesinleştirmeleri gerekmektedir. Kesinleştirme yapmayan öğrencilerin borcu öğrenci bilgi sistemine (ÖBS) yansımayacaktır.

3- Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra öğrenci bilgi sisteminde ödemesi gereken tutar gözükecektir.

4- 2021-2022 Güz yarıyılı için 2., 3., 4., 5., ve 6.Yarıyılda olan  lisansüstü öğrencilerimizin ödemeleri 20 Eylül-01 Ekim  2021 tarihleri arasında https://odeme.ufuk.edu.tr/ web sayfasından, Halk Bankası İnternet Şubesinden (öğrenim ücreti>Ufuk Üniversitesi>TCN/Öğrenci no) veya Halk Bankası Çukurambar şubesinden ilgili  hesabına ödemesi gerekmektedir.

5- Ödeme onayladıktan sonra öğrenci bilgi sistemi otomatik olarak derslere onay verecektir.

6- Ders seçimi yaptığı halde belirtilen tarihler arasında ödemesi gözükmeyen öğrencinin ders kaydı silinecektir.

7- Tezli programlarda 3.yarıyılda Seminer ve Tez Dersi seçilecektir.*

8- Öğrenci 20 Eylül 2021-01 Ekim 2021 tarihleri arasında Tez dersini seçerek tez bedelini ödeyebililer Ancak Öğrenci Tez Bedelini iki taksitte ödemek isterse eğer; 

I. Taksiti 01-30 Kasım 2021 tarihleri arasında,

II.Taksiti 01-31Aralık 2021 tarihleri arasında ödeyeceklerdir.

09- Kayıtlı olan tüm öğrencilerin her dönem başında ders kaydını yapmaları zorunludur.

10- Sadece tez çalışmasını alacak olan tezli öğrenciler sistemden Tez’i seçeceklerdir.

11- 3.yarıyıl öğrencileri ders kaydı yaparken programda ki “Tezli” ve “Tezsiz” ayrımına dikkat ediniz.

12- Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen veya kayıt yaptırmayan öğrenciler Pasif duruma düşer, öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

13- 5. ve 6.Yarıyılda tez dersini seçen öğrencilerin dilekçe ve formlarda yer alan "Tez Dilekçe ve Formlar" sayfasında yer alan Tez süresi uzatma dilekçesi ve Tez uzatma bedelinin ödendiğine dair dekontu enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 14- Öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen kayıt  tarihlerinden  sonra  yatırılması durumunda aylık %3 gecikme bedeli uygulanmaktadır.

 

 

Muhasebe İletişim: ogrencibilgi@ufuk.edu.tr

Enstitü İletişim: sosbil@ufuk.edu.tr