Dekanın Mesajı


2020 de Aramıza  Katılan Genç Eğitimciler,

Sizleri içinden geçmekte olduğumuz zaman diliminin sonrasında “her şeyin çok farklı olacağının” yani Covid-19’un tanığı ve mücadelecisi olarak düşünmekteyim. Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki, ışığa en yakın olunan an gecenin en karanlık anıdır. Bu zorlu günlerdeki çabalarınız her türlü takdirin ötesindedir. Bu genç yaşta gerçekleştirdiğiniz başarı kıvanç vericidir. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversite eğitimi yapmaya hak kazanarak, tercihinizin üniversitemizden/fakültemizden yana kullanmanız bizleri memnun etmenin ötesinde gururlandırdığını da bilmenizi isterim. Bu nedenle hem sizleri hem de ailelerinizi candan kutlarım. 

Fakültemizde iki bölüm mevcuttur. Fakültemizdeki tüm öğretim elemanları sizleri geleceğe ve hayata hazırlamaya yönelik olarak emek, zaman ve çaba harcamaya odaklanmıştır. Bu bağlamda iki temel nokta bizim temel beklentilerimiz arasında yer almaktadır.

Bunlardan Birincisi; çağdaş, aydın, gelişimden yana olan, araştırıcı ve sorgulayan, sosyal ve kültürel/etik değerleri benimsemiş olan ve de kendini iyi bilen bir insan olma.

İkincisi ise; mesleğin getirdiği bilgi ve becerilerle donanık, ehil, arzu edilen yeterliliğe sahip olmanın yanı sıra ileri iletişim becerileri olan bir meslek elemanı olma…

Bu amacı gerçekleştirirken; her şeyin okul ortamında verilemeyeceği ya da kazanılamayacağı bilincinden hareketle;  öğrenci odaklı bir yaklaşım doğrultusunda, öğrenmeyi öğrenme, akademik destek, kendini tanıma-kişisel gelişim ve kariyer olanakları sunarak, kurum yönetimiyle iç içe hatta birlikte eğitim ve öğretim yaşamını tamamlamaya çalışarak geleceğe daha bir güvenle bakmak hedeflerimiz arasındadır.

Hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde bize ışık tutacak yegȃne/biricik kaynak, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda üniversitemiz kurucusu/banisi merhum Prof. Dr. Rıdvan Ege ile onun takipçileri olan üst yöneticilerimizin koyduğu, geliştirdiği ve uyguladığı insani değerler ve bilimsel kurallar olacaktır.

Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif olanaklara sahip olan yerleşkemizde, sağlıklı ve başarılı olmanın ötesinde doruk yaşantılar geçirileceği ve güzel anıların biriktirileceği günler dilerim.

Sevgili öğrenciler bilmenizi isterim ki, hayat boyu esenlikler içerisinde başarılı ve mutlu olmanızın anahtarının üniversite öğrencilik yıllarınızdaki yaşamınızda saklıdır. Bu gizin yaşamınızın en değerli öğesi olduğunu lütfen unutmayınız.

Ufuk’ta buluşup aydınlık günleri hep birlikte görmek ve yaşamak dileğiyle…

 

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

Dekan