Genel Bilgi


Ufuk Yaşam Dersleri Koordinatörlüğü

 

      Ufuk Yaşam Dersleri (UYD) Koordinatörlüğü, üniversitemiz öğrencilerinin bireysel ve mesleki gelişimlerine destek olacak kültür, sanat, spor ve teknoloji vb. konularda seçmeli derslerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.  Koordinatörlüğümüz 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibari ile faaliyete geçmiştir. Öğrencilerimizin yüksek öğrenimdeki eğitim süreçlerine destek ve katkıda bulunacak bu dersler aynı zamanda onların daha zengin bir perspektiften yaşam bakışı geliştirmelerini sağlayacaktır.

 

Ufuk Yaşam Dersleri Koordinatörü

Dr. Öğrt. Üyesi Funda Kutlu