Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birimindeki mal malzemeleri takip etmek. Kişilere veya ortak alan sorumluluğundaki taşınır malzemelerini teslim belgelerini hazırlayarak mal ve malzeme takibini kolaylaştırmak.