Sosyal Bilimler Enstitüsü


 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Mehmet TOMANBAY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 mehmet.tomanbay@ufuk.edu.tr

Sevgili Öğrenciler,

Sosyal Bilimler Enstitülerinin (SBE) iki ana sorumluluğu vardır: Bu sorumluluklar bir yandan üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, diğer yandan da hızla gelişen dünyamızda gene sosyal bilimler alanında kamu ve özel sektörün gereksindiği ileri düzeyde yetişmiş elemanların eğitimidir. Ufuk Üniversitesi SBE, bu sorumluluklarının bilincinde olarak eğitim ve öğretim faaliyetine, 2006-2007 Eğitim öğretim yılı Güz döneminde dört yüksek lisans programı ile başlamıştır. Halen çalışmalarına 13 Yüksek Lisans programı ve iki doktora programı ile devam etmektedir.

             Enstitümüz, eğitim öğretim faaliyetini, bilginin evrensel olduğu ve büyük bir hızla geliştiğini bilincinde olarak sürdürmektedir. Bu nedenle ana amacımız öğrencilerimizin edindikleri çağdaş ve evrensel bilgilerle yaratıcılıklarını geliştirmek, onlara hemen her ortamda rekabet edebilecekleri yetenek ve bilgileri kazandırmaktır. Dördüncü sanayi devriminin konuşulduğu, işletmelerin, fabrikaların ve tüm üretim birimlerinin yapay zeka ile çalışacağı günlerin yakın olduğu bir dünyada bu gelişmelerin sosyal bilimler alanına da yansımalarının olacağı ve yeni gelişmelere yol açacağı açıktır. Bu nedenle Ufuk Üniversitesi,  bu çağdaş gelişmeleri ve gereksinimleri de dikkate alan ve öğrencilerimizin bu gelişen koşullara uyumlu bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlayan bir anlayışla, yüksek lisans programlarını düzenlemekte ve eğitim ve öğretim faaliyetini alanında uzman, tanınan, bilinen öğretim üyeleri ile sürdürmektedir.

            Ancak gelişen bilimsel ve teknik koşullara uyum sağlayabilen gençlerimizi yetiştirebilmenin ön koşulu da akademik ve düşünsel özgürlük, şeffaflık ve katılım ilkelerini temel alan bir yönetim anlayışından geçer. Bu anlayışın somut bir ürünü Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’dir. 2011 yılından beri yayın hayatında bulunan Dergimiz, akademik ve düşünsel özgürlüğe, şeffaflık ve katılıma verdiği önem sonucunda çeşitli endeksler tarafından taranan, hakemli bir dergi olarak akademik çevrelerin haklı saygınlığını kazanmıştır.

            Hedefimiz, yaptıklarımızla yetinmemek, sosyal bilimler alanında çağdaş gelişmeleri takip eden, yaratıcı ve iş dünyasında aranan gençlerimizi daha da ileri düzeyde eğitmeye devam etmektir.