Misyon, Vizyon ve Temel değerler


 

 

MİSYONUMUZ

Misyonumuz; hâlen yürütülmekte olan sağlık ve sosyal bilimler alanlarındaki eğitim faaliyetlerinde bilimsel bilginin ışığında araştıran, sorgulayan ve fikirlerini özgürce ifade eden, alanında yetkin ve yeterli, farklılıklara saygılı, doğaya duyarlı, küresel gelişmeleri takip eden ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler yetiştirmek, etik değerlere uygun olarak yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime katkı sağlamak ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde kamuya hizmet sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Öğrencilerinin üniversite yaşamlarını “üst düzeyde, farklı ve geliştiren bir deneyim” olarak tarif ettiği, bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların niceliği ve niteliği sebebi ile işbirliğinin talep edildiği, gerçekleştirdiği hizmet sunumu ile yüksek memnuniyet yaratan, bu sebeplerle tüm paydaşları tarafından tercih edilen, dünyada tanınırlığını ve saygınlığını artırmış, değer üreten ve geleceğe yön veren seçkin bir üniversite olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  1. Eğitimin yaşam boyu devamlılığını savunmak: Kurum, mesleki ve kişisel gelişime önem verir, bu konuda destekleyicidir. Ayrıca yaşam boyu öğrenmeyi önceleyen kurum, tüm paydaşlarına bu eğitim olanaklarını sunar.
  2. Kalite kültürüne sahip olmak: Ufuk Üniversitesi, eğitim öğretim, araştırma ve hizmet sunumunda kaliteyi öncelikli kılar ve güvence altına alır.
  3. Katılımcı olmak: Ortak paydası Ufuk Üniversitesi olan her türlü karar ve eylemde kurumun tüm çalışanları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kuruma katkı sağlarlar.
  4. Liyakata önem vermek: Ufuk Üniversitesinde akademik ve idari kadrolar oluşturulurken kişilerin yetkinlikleri ve yeterlilikleri önceliklidir. 
  5. Memnuniyet sağlamak: İç paydaşlarının kurumda bulunmaktan, çalışmaktan, eğitim almaktan en üst seviyede memnuniyet duyması ve doyum sağlaması; dış paydaşların kurumla iş yapmaktan, kurumdan hizmet almaktan memnun olması Ufuk Üniversitesi için önemli ve önceliklidir.
  6. Saygılı olmak: Ufuk Üniversitesi insan haklarına, hukuka, özgür, akılcı, yenilikçi ve eleştirel düşünceye, etik ve ahlaki değerlere, doğaya ve çevreye saygılıdır.
  7. Vefalı olmak: Ufuk Üniversitesi çalışanları kurucu vakfının işaret ettiği Ufuk Üniversitesi kuruluş felsefesini bilir, benimser ve sahip çıkar.