İhale ve Satınalma Müdürlüğü


Hakkımızda

Üniversitemizin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü mal, hizmet alım, satım, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yönetmeliğe uygun olarak en ekonomik şekilde temin edilmesini sağlamaktır.

Hizmetler

Müdürlüğümüz, 15.08.2021 tarih ve 31569 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İhale Yönetmeliğinin usul ve esaslarına göre iş ve işlemleri yürütmektedir.

 

İletişim

İncek Kampüs

0312 586 71 92

0312 586 71 96

Balgat Kampüs

0312 204 40 51

0312 204 42 34

0312 204 42 35

0312 204 44 36

E-posta

inceksatinalma@ufuk.edu.tr