REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

Ufuk Üniversitesi, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından Onursal Başkanımız merhum Prof. Dr. Rıdvan Ege öncülüğünde kurulan eğitim ve araştırma odaklı, dinamik ve sürekli gelişençağdaş bir üniversitedir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ülkemizin yükseköğretim alanında nitelikli insan yetiştirilme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşmasının en önemli bileşeni ülkesini seven, etik değerlere sahip, kültürünü özümsemiş, çağdaş ve nitelikli insan kaynağıdır. Hızla gelişen dünyanın bilgi temelindeki gelişmelerine ayak uydurabilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, dinamik ve kararlı bireyler ile ancak bu hedefe varılabilir.

Bu bağlamda üniversitelerimize düşen görev önemlidir. Alanlarında yetkin öğretim kadromuzun ve idari personelimizin desteği ve üst yöneticilerimizin yönlendirmesi ile ülkemizin gereksinimi olan bu nitelikteki insan kaynağına ulaşılabilmesi için titizlikle çalışan bir üniversiteyiz. Üniversitemizin bu yolda attığı tüm adımlarda önceki yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katkısının bilincinde olarak kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tüm hedefimiz üniversitelerimize yüklenen görev ve gereklilikleri yerine getirirken öğrencilerimiz ve çalışanlarımız ile istekli, huzurlu, barışık ve hoşgörülü bir ortam yaratabilmektir.
 

Sevgi ve Saygılarımla
Prof.Dr. Tevfik TEZCANER
Ufuk Üniversitesi Rektörü