3 NİSAN 2023 SONRASINDA HİBRİT EĞİTİME GEÇİŞLE İLİŞKİN SENATO KARARI